V ZAČETKU MARCA ŽE SEJEM NA PROSTO?

Marec je mesec, ki je primeren za setev na prosto.

Bob

Za globoko prekopavanje je zemlja premokra, zato si nekatere vrtnine posejemo v neprekopane gredice. Morda v tiste, katere smo čez zimo prekrili in s tem omogočili mikroorganizmom aktivnejše življenje. In deževnikom tudi.  Oboji vplivajo na kvaliteto tal in dostopnost hranil za rastline. Take posamezne gredice počistimo (odstranimo prekrivko in jo damo na kompostni kup) in rahlo pregrabimo. Gnojimo lahko po potrebi kasneje. V te gredice si posejemo najprej stročnico BOB (obvezno ga sejemo zgodaj, drugače bomo razočarani). Malo kasneje, ko pa je že dovolj toplo pa: grah, korenček, solato, rdečo peso, pastinak, radič tržaški solatnik in radič verono. 

 

TEDENSKE NASVETE PIŠEM KRISTINA ŠKRBEC