S KOMPOSTOM PREKRIVAMO TLA

Kompost je obvezen v zelenjavnem vrtu, saj je osnova za kvalitetna tla, ki omogočajo zdravo rast vrtnin.
Kompost je odličen tudi za prekrivanje (zastiranje) tal med rastlinami med rastjo. Tudi jeseni vrtna tla pokrijemo z od 3- do 5-centimetrsko plastjo komposta (ki ga NE vkopljemo).

 

 

 

Uporaba kompostne zastirke je zelo učinkovita (prednost pri zastiranju ima čim bolj fin, droben kompost brez velikih delcev):
• grede so vedno pripravljene za setev in sajenje.
• Kompost vsebuje veliko drobnih delcev črne barve, zato se spomladi tla hitreje segrejejo, poleti pa dobro zadržujejo vlago.
• Polžem NE nudi zavetja in jih bistveno manj privlači, saj se površina komposta hitro presuši in ne vsebuje nerazpadlih organskih snovi.
• Zavetja NE nudi niti voluharjem.
• Površina komposta se ne zaskorji in dobro prepušča vodo, zato okopavanje ni potrebno.
• Odlično varuje tla, jih izboljšuje, saj nudi hrano mikroorganizmom in deževnikom v tleh.