MAGIČNI MEŠANI POSEVKI

Mešani posevki so postali stalnica v naših zelenjavnih vrtovih.
Za tiste, ki pričenjajo z vrtnarjenjem, in za vse neprepričane, je spodaj navedenih nekaj argumentov za in proti.

N1708312_140

ARGUMENTI ZA:
o Na majhni površini lahko pridelamo veliko različne zelenjave, zelišč in cvetlic.
o Zaradi pestrosti zelenjave imam vedno pridelek, ne glede na vreme in napade bolezni ter škodljivcev.
o Izkoristek prostora, svetlobe, vode in hranil je boljši na gredicah z mešanimi posevki.
o Na gosto zasajeni gredici raste manj plevela, zato manj plevemo, manj okopavamo in zalivamo.
o Več kot raste skupaj različnih rastlin (kot v naravi), bolj so zdrave, manjši so napadi bolezni in škodljivcev.

N1707467_140

ARGUMENTI PROTI:
o Zasaditev zelenjavnega vrta je treba malo vnaprej planirati.
o Obstaja nevarnost, da pregosto sejemo in sadimo, tako da rastline nimajo dovolj prostora za razvoj in med seboj preveč tekmujejo za prostor, vlago ter hrano. Obvezno moramo redčiti, pa če nam je še tako hudo.
o Vrt deluje precej neurejeno, divje in zanemarjeno. Zgleda, a niti slučajno ni!
o Zelenjave ne moremo poljubno kombinirati. Upoštevamo zahteve posameznih rastlin in kako se med seboj prenašajo ter dopolnjujejo.
o Težje sledimo vsem rastlinam v vseh razvojnih fazah, ker jih je toliko in so tako pomešane. Včasih nam katera uide in je ne poberemo pravočasno. Nič ne de, bo pa za prekrivanje tal ali za kompost.
o Na prazna mesta moramo takoj sejati druge rastline, ker nam jih bo drugače zasedel plevel.

Nedvomno velja, da rastline vplivajo druga na drugo, da se spodbujajo pri rasti, da določene zavirajo razvoj drugih ali odganjajo žuželke ter zavirajo razvoj bolezni. Res pa je, da v zelenjavnem vrtu to težko dokazujemo, zato moramo v to verjeti in temu zaupati. Poleg tega bo treba opraviti še veliko raziskav. Na žalost znanje o mešanih posevkih ni tako gospodarsko zanimivo, kot bi moralo biti, zato je tudi raziskav na tem področju malo.