KORENJE NA SLOVENSKEM

Korenje je med najstarejšimi kulturnimi rastlinami, saj so ga gojili že v prazgodovinskem obdobju, poznali pa so ga tako staroselci kot Slovani ob naselitvi na zdajšnje slovensko ozemlje. V srednjem veku so ga v Brkinih imenovali mirne, v Slovenskih goricah pa mrkva ali mrkevca. Sejali so ga kot poljski, večinoma strniščni posevek. Šele v 18. stoletju se je preselil tudi v vrtove, najprej v okolici mest. Rumeno korenje je postalo pomembno ob koncu 18. stoletja, predvsem kot krmna rastlina, danes pa ga sejemo v vsak zelenjavni vrt. Ni domače goveje juhe brez rumenega korenja.

Vsako leto septembra je v Velikem gabru na Dolenjskem »Praznik korenja«, ki je poseben in edinstven. Koren ima zelo močno simboliko črpanja moči iz zemlje.