FIŽOL NA SLOVENSKEM

Fižol smo Slovenci začeli gojiti ob koncu 17. stoletja. Kot omenja Valvasor, sta bili na Kranjskem splošno znani dve vrsti fižola: nizki, pritlični (grmičar ali dračar) in visoki fižol (preklar, kolenc). Tako kot danes. Fižol so običajno podtaknili med krompir in koruzo. Zrnat fižol so jedli celo leto: fižolove juhe, mineštre, kot dodatek z zelju in solati. V zvezi s fižolom so znane številne vraže, pregovori in vedeževanja, ljudske pripovedke govorijo o govorečem in smejočem fižolu ter fižolu, ki je zrasel do neba.